Marka Ürün Kodu :

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız: 

Royal Conta olarak;

Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini karşılamak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde temin etmek ve rekabette kalmak için en önemli unsurun insan kaynağı olduğu inancındayız.

Hedeflerimize ulaşmak, sürekliliğin ve büyümenin sağlanması için çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik, eğitim faaliyetlerini ve ekip çalışmasını ön planda tutmaktayız.

Kaizen öneri sistemimiz ile, her seviyedeki çalışanımız firmamızın sürekli gelişimine katkı vermek üzere teşvik edilerek hizmet kalitemizi günden güne artırıyoruz.


Royal Conta çalışanları;

Firma bağlılığı yüksek, kurum kültürü içerisinde yetişmiş,

Hatalarından ders alan, sürekli öğrenen,

Takım halinde çalışan,

Yalın düşünen, Sonuca odaklı,

Topluma ve çevreye karşı sorumlulukları olan bireyler olarak görev almaktadırlar.

1- İşe Alım

Yeni istihdamlarda tercih edilenler; yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğilimi olan, sorumluluk bilinci yüksek, dinamik olan kişilerdir. Bu kişilerin Royal Conta kültürüne uyum sağlayabilecek şekilde işe kazandırılması işe alım politikasının temelini oluşturmaktadır.

İdari işler bölümümüz diğer bölümler tarafından bildirilen personel taleplerini karşılayabilmek için çeşitli kaynaklar kullanır. Çeşitli online eleman hizmeti veren firmalar, firmamıza şahsen yapılan başvurular, işkur kaynakları v.b. kaynaklardan uygun görülen adayları, ilgili bölümle teknik görüşmenin de yapılacağı şekilde davet eder. Adayla ilgili bölüm tarafından görüşme yapılır. Adayın pozisyona uygun bulunması durumunda, işe yerleştirme sürecine başlanır. Yeni eleman işbaşı sonrasında alacağı eğitimler planlanarak ilgili eğitimler verilir.

2- Eğitim

Firmamızın sürekli gelişmesine ve kurumsal açıdan büyümesine katkı sağlayacak eğitim programları hazırlanarak, yıllık plan dahilinde çalışanlarımıza uygulanmaktadır. Bu eğitimler iç ve dış eğitimler olarak planlama aşamasında bölüm yetkililerinin istekleri doğrultusunda saptanmaktadır. Gelişim ve meslek eğitimleriyle; çalışanlarımızın yetkinlikleri ile firmamızın ihtiyaçları doğrultusunda her bölümde uzmanlaşan kişilerin yetişmesi ve firmadaki mevcut personelin kalitesinin artırılması sağlanmaktadır.

3- Motivasyon

Performansı yüksek, sorumluluk sahibi, yetenekli ve çalışkan personelimizin işlerini ve çalışma şartlarını daha iyiye götürmek için öneri toplamak amacıyla oluşturulmuş bir kaizen öneri sistemimiz bulunmaktadır. Bu sistem ile çalışanlarımızın aktif olarak iş başarım şekline katılımını sağlamak, teşvik etmek ve onları motive etmek hedeflenmiştir. Tüm süreç çalışanlarımızın önerilerini duyurabileceği bu sistemde çalışanlarımız puan toplayarak ödüle hak kazanmaktadır.

4- Çalışma Ortamı ve Sosyal Faaliyetler

Tüm firma çalışanlarına uygun çalışma koşulları sunarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlarken, yasalarda belirtilen kuralları eksiksiz olarak uygulama amacı gütmektedir.

Firmamız, çalışanlar arasında iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak amacıyla sosyal ve eğitsel faaliyetler düzenler, büyük bir aile olduğumuzun bilincini oluşturur.ROYAL CONTA İŞ ETİĞİ KURALLARI

Etik Kurallar; faaliyetlerimizi ve işlerimizi kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde yürütürken, her türlü tutum ve davranışımızla ilgili olarak yön gösteren kurallar bütünüdür. Çalışanlar, İş Etiği Kuralları içinde yer alan ilkeleri bilmek, anlamak ve uygulamak zorundadır. Royal Conta İş Etiği Kuralları, tüm çalışanlar için geçerlidir.

Dürüstlük ve Doğruluk

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Tüm faaliyetlerimizde, işlem ve ilişkilerimizde Royal Contayı temsilen ilişkide bulunduğumuz üçüncü şahıslara, şirket içerisinde iş arkadaşlarımıza, amirlerimize ve astlarımıza, kısaca tüm iç ve dış müşterilerimize karşı davranış, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken doğruluk ve dürüstlük ilkelerine göre davranırız. Başarı için her yol mubah değildir.


Eşitlik ve Adalet

Tüm faaliyet, işlem ve ilişkilerimizde eşitlikçi ve adil davranmak önemli ve vazgeçilmez değerlerimizdir. Karar verirken Themis gibi gözümüzü kapatarak karar veririz. Birbirimize adil ve saygılı davranır; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri özelliklere dayanarak ayrımcı davranışlarda bulunmayız.


Yasalar, Yönetmelikler ve Kurallara Uyum

Yasa, yönetmelik ve kurallara uygun davranır ve tüm iş ve işlerimizi yasalar ve yönetmeliklere uygun şekilde yerine getiririz.


Sorumlu Davranışlar Geliştirme ve Sorumlulukları Yerine Getirme

Bütündeki yerimizi ve önemimizi bilir ve müşterilerimize, diğer çalışanlara, ortaklara, tedarikçilere, topluma ve çevreye bu bilince uygun sorumlu davranışlar sergileriz. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yasalar çerçevesinde yürütür, kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.


Royal Conta İsim ve İmajına Uygun Davranışlar Sergileme

Royal Conta, iş ahlakı kurallarına uygun, Topluma ve çevreye saygılı, tüm ilişki ve uygulamalarında dürüst, adil ve profesyonel yaklaşımlardan dolayı üstün bir saygınlık ve itibara sahiptir. Çalışanlarımız da, Royal Contanın bir çalışanı olmak suretiyle doğal olarak "temsil" sorumluluğu taşırlar ve bu sorumluluğu Royal Conta imaj ve ismine yakışır şekilde yerine getirirler.


Çevre Koruma, Güvenlik ve İş Sağlığı

Çevre ve insan sağlığını koruma tüm faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz temel prensiplerdir. İşgüvenliğinin üst düzeyde sağlandığı, çevre ve doğal kaynakların korunduğu ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı iş ve çalışma ortamımızda, çalışanlar olarak bu değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranış, iş ve işlemlerde bulunuruz.


Güvenirlilik

Royal Conta olarak ismimizin lekelenmesini kabul edemeyiz. Firma ve çalışanlar olarak kaliteden asla taviz vermeyiz. Yapamayacağımızı söylemeyiz, söylediğimizi yaparız.


Gizlilik

İş ortamında elde edilen tüm bilgiler tamamen gizli statüsünde olup, ilgili birim dışındakilere 3. şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz ve kendi ya da 3. şahıslar yararına kullanılamaz.


Değer Veririz

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve özellikle çalışanlarımızın fikirlerini önemser, katılımlarını bekleriz.


GENEL MÜDÜRÜN MESAJI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.